Mi a norvég oktatási módszer lényege?

Ennek az oktatási módszernek a lényege a csoportmunka, a kreativitás és az életre való nevelés. Az iskolák nemcsak tudást adnak át, hanem olyan információkat is, amelyek a mindennapi életben való boldoguláshoz szükségesek. A kreativitásra építenek és arra, hogyan tudnak majd a jövő felnőttjei együttműködni, és sikeresen megoldani a problémákat, bármilyen szituációról legyen is szó.

„A norvég oktatási rendszer alapelve, hogy képességeitől függetlenül minden diáknak egyenlő szintű oktatás járjon, a tanórákon azonban a képességeiknek megfelelően foglalkozzanak velük"

Életre nevelés és együttélés a számítástechnikai eszközökkel

A hetedik osztályt elvégezve az iskolai élet szerves részévé válik az év végi vizsga, amely felkészíti a gyerekeket az érettségire. Ez a rendszer hozzászoktatja a diákot a felméréshez, és nem az érettségin szembesül először a vizsga okozta stresszel. Nincs egységes tanterv az iskolában, a diákok más-más módszerekkel ugyan, de a végén mind hasonló megszerzett tudással és tapasztalatokkal távoznak.

Miért is választotta a CodeDev minden általuk nyújtott üzleti szolgáltatás alapjául ezt a módszert? Mert hisznek abban, amit ez a képzési forma nyújthat. Hiszik, hogy a kreativitás, az életre nevelés fontosabb, mint szóról szóra megtanulni egy könyv sorait. Továbbá azt, hogy a tudás, amit nyújtanak, maradandó, olyan biztos alapot nyújt, amire könnyedén építkezhet az ember.

„Az iskolákban nem tantárgyakat tanítanak külön-külön, hanem megpróbálják összegyúrni a megtanítandó ismereteket, a diákokat pedig a storyline módszer alapján egy történetbe helyezik. 60-75 gyerek tartozik egy 4-5 fős, különböző szaktanárokból álló teamhez, a 13-16 éves diákok pedig az idő jelentősebb részében csoportokban dolgoznak - írja a hvg.hu."

Ilyen történet alapú feladat például egy expedíció indítása, melyben a diákoknak először a térképet kell tanulmányozniuk, meg kell ismerkedniük a klímával és az időjárással, valamit a földrajzi viszonyokkal. Ezután össze kell állítaniuk egy listát, hogy mit vinnének magukkal, és kell írniuk egy költségvetést is, valamint egy támogatást igénylő levelet angol nyelven

A tanárok minden feladatot leosztanak kis létszámú csoportokba, ugyanis meggyőződésük, hogy a diákok sokkal többet tanulhatnak, ha közösen gondolkodnak, beszélgetnek. Egy osztályra minimum két tanár jut, így a lemaradók felzárkóztatása sem jelent gondot. Ebből adódik, hogy a tanulási nehézségekkel küzdők is tudnak haladni a tananyaggal.

Norvégiában nem célja az iskolának, hogy minden diákból diplomás felnőttet képezzenek, egy jó szakmai tudással rendelkező munkás épp olyan biztos anyagi helyzetet tud teremteni magának és családjának, mint egy magasabban képzett társa. A norvég oktatás célja a világ megismertetése, a kritikus gondolkodás, az együttműködés és a rendelkezésre álló technológia használatának megtanítása. Ez a rendszer megtanítja a diákokat dönteni, és hogy kiaknázzák képességeiket.

Címke: üzleti szolgáltatás
2019-01-16